louise mariehjemmenes bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Fonden Mariehjemmene og rekrutteres så vidt mulig fra området omkring hjemmet, da den lokale tilknytning har stor betydning.
Der holdes normalt fire møder om året. Forstanderen, en medarbejderrepræsentant og en repræsentant fra fællessekretariatet deltager også i bestyrelsens møder.

Sidebar

Lone Jørgensen

Formand

Ejvindsvej 27
2920 Charlottenlund
Tlf. 45 5057 8928
lone.ljeffect@gmail.com

Michael Müller

Næstformand

Landsdommervej 1, 2. th.
2400 København NV.
Tlf. 35 81 25 56
michaelmulle@gmail.com

Stig Tarnow

Medlem

Stengaards Alle 94
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 2175 9561
stig@tarnow.dk

Billede af Karina Estrup Eriksen

Karina Estrup Eriksen

Medlem

Telefon+45 41897932

E-mail

Medlem

Jesper Niros

jniros@gmail.com

Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt