for nye medarbejdere

Her på Louise Mariehjemmet vil vi skabe høj livskvalitet for beboerne gennem en åben, inddragende og udviklende kultur.
Louise Mariehjemmet arbejder med mennesket i centrum.
Livskvalitet og selvbestemmelse er omdrejningspunktet for arbejdet på Louise Mariehjemmet.
For os, handler det om at se det hele menneske.
Vi mener at trivsel og glæde kommer, når man respekterer og lytter på det der er vigtigt for den enkelte. For alle har drømme, og ønsker for sig selv, og for det liv man gerne vil leve til det slutter.
Vi har fokus på det man kan, og gerne vil, og derfra er det vores fineste opgave at skabe trivsel og livskvalitet for den enkelte.
Vi arbejder ud fra vores fælles værdigrundlag:

  1. Selvbestemmelse
  2. Respekt
  3. Relationer
  4. Tillid
  5. Tværfaglighed

Som ny kollega får du god introduktion til de opgaver du vil have ansvaret for sammen med dit team.

Vi arbejder tværfagligt på Louise Marie. Dette skaber de bedste forudsætninger for den gode pleje og omsorg.

Personcentreret omsorg er måden vi arbejder på, og vi har derfor altid Tom Kitwoods blomstermodel som den bagved liggende teori om at et menneske trives først når der er balance i det man gør både fysisk og psykisk. Alle mennesker har ret til et godt liv, og vores fineste opgave her på Louise Marie er at den tid man bor hos os, altid er tryg, hyggelig og omsorgsfuld.

For os er det vigtigt at fagligheden er i top, og at du er stolt af dit fag og det du indeholder som menneske.

På Louise Marie får du gode kollegaer der passer på hianden. Vi er et uddannelseshus, hvor både ansatte, elever, og vikarer løbene uddannes.

Vi har supervision, og teammøder som en fast del af hverdagen.

Vi har gode personaleforhold, gode vagtplaner, og tilbyder både sundhedsforsikring og tandforsikring efter 6 måneders ansættelse.

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt