formål

Sidebar

Louise Mariehjemmets formål er at være friplejeboligleverandør i henhold til lov om friplejeboliger og herunder eje den ejendom, hvori boligerne og servicearealet er beliggende.
Endvidere er det Louise Mariehjemmets formål at yde praktisk og personlig bistand og støtte i henhold til lov om social service til de personer, der bor og/eller opholder sig på ejendommen matr. nr. 3399 Brønshøj København, ejerlejlighed I og 2 beliggende på Svenskelejren 1, 2700 Brønshøj.

Louise Mariehjemmet kan påtage sig lignende opgaver for personer, der bor i eget hjem udenfor Louise Mariehjemmet.
Det tilstræbes i øvrigt, at Louise Mariehjemmet drives i overensstemmelse med principperne i Fonden Mariehjemmenes formålsbestemmelse og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende regler for friplejeboliger (pt. lov om friplejeboliger).

Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt