grundlag for drift

Plejehjemmet Louise Marie er en selvejende institution med egen bestyrelse og er certificeret som friplejehjem.

Louise Marie er tilknyttet Mariehjemmene. Alle Borgere der er visiteret til plejebolig kan bo hos os. Vi drives efter servicelovens §83 og §85-87.

Hvad er et friplejehjem?
Et friplejehjem adskiller sig fra de kommunale plejehjem ved at de ikke formelt er knyttet til den lokale kommune gennem en driftsoverenskomst.
Det giver friplejehjemmet et større råderum for selv at bestemme.

Frit valg af friplejehjem
Er du visiteret til en plejebolig i din kommune, kan du vælge et friplejehjem lige meget, hvor i landet det ligger.
Du har mulighed for at blive skrevet på venteliste. Dette gøres via pladsanvisningen ved den kommune hvor du bor. Når dette er på plads skal du henvende dig til os, så du også kan stå på vores interne venteliste. Kontakt forstander Sussie Lysholm på mail sus@mariehjem.dk eller ring på tlf. 38605500

Hvad koster det at bo på et friplejehjem? 
Det er ikke dyrere, hverken for dig eller samfundet, hvis du vælger at bo på et friplejehjem frem for et almindeligt plejehjem

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt