historie

louise maries historie

I 1973 opførte Typografernes Stiftelse i samarbejde med Københavns Kommune plejehjemmet Degnemosegård.

I midten af år 2002 overtog Mariehjemmene driften af hjemmet, og i september 2002 skiftede plejehjemmet navn til Plejehjemmet Louise Marie.

Mariehjemmet er opkaldt efter Brønshøj Parken, og i daglig tale “Louise hullet”, som er en lille park øst for Frederikssundsvej.

I perioden 2007 – 2009 renoveredes ejendommen.

I dag findes 39 lyse og luftige 2-rumsboliger. Huset består endvidere af fælles lokaler på alle 3 etager, samt en stor tagterrasse som delvis er over dækket.

I kælderen findes vores store fællesrum Aulaen, køkken, kontor og personalelokaler. Den 1. januar 2012 skiftede Louise Marie driftsform og blev et friplejehjem efter Lov om friplejeboliger. Louise Marie er beliggende i Københavns Kommune, og er det første friplejehjem i kommunen.

Hjemmet modtager beboere fra hele landet, som skal være visiteret og godkendt af hjemkommunen.

Samtlige boliger er godkendt til at ægtepar har mulighed for at bo sammen. Dette er under forudsætning at begge parter er visiteret til plejebolig.

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt