hverdagslivet og aktiviteter

følg os på facebook
følg med i hverdagslivet

Sidebar

Træning
Vi tilbyder dagligt Fælles træning. Det kan være stolegymnastik, cykling, ståtræning. Vi har fysioterapeuter ansat, der kommer i huset 2 x ugentlig.

Foredrag og musik
Der er i løbet af måneden foredrag i aulaen. Disse foredrag er planlagt med husets beboere ud fra interesser. Det er ofte drøftet på beboermøderne som hver etage holder 2 gange om måneden. Linda der er vores aktivitets medarbejder, planlægger og booker.
Vi har hver 2. fredag besøg af Martin, der er husets faste musikalske indslag. Martin er uddannet musik terapeut, og kan noget ganske særligt med musikken.
Bankospil afholdes en til to gange pr. uge.

Udflugter med bussen
Vi har vores egen bus, og har dermed mulighed at tage ud på ture.
Alle aktiviteter og ture planlægges ud fra beboernes ønsker og behov. Det er teamet på etagen der sammen med beboerne planlægger det de gerne vil ud at se.

Gudstjeneste
Hver måned afholdes gudstjeneste med den lokale præst Johanne Haastrup.
Gudstjenesten finder sted i vores egen aula. Datoer for Gudstjeneste kan du finde i husbladet der omdeles hver d. 1. i måneden til alle beboere.

Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt