marie-plejehjemmenes DNA

Marie-plejehjemmenes DNA

I efteråret 2022 udgav Mariehjemmene en rapport om den helt særlige ‘Marie-ånd’ der findes på vores Marie plejehjem, og om dét, som netop kendetegner livet, arbejdet, kulturen og sjælen i et Marie plejehjem.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse på flere Marie plejehjem, hvor beboere, medarbejdere og ledere er blevet interviewet. Rapporten belyser nedenstående syv temaer:

  • Beboernes hjem
  • Faglig kvalitet
  • Medarbejdertrivsel, mening, arbejdsfællesskaber mm
  • Uddannelse, kompetencer, fastholdelse og rekruttering
  • Kvalitet i ledelse
  • Fysiske rammer og indretning
  • Samspil med frivillige og lokalområdet

Du kan læse hele rapporten her!

God læselyst!

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt