organisation

Sidebar

Louise Mariehjemmet er et selvstændig “nonprofit” friplejehjem og drives på en humanistisk tankegang uden religiøs eller politisk tilknytning. Ledelses teamet på Louise Marie udgør 2 sygeplejefaglige ledere samt en forstander, der refererer til en lokal bestyrelse.

Plejehjemmet Louise Marie er en del af Mariehjemmene, der er en paraplyorganisation af 8 plejehjem for ældre mennesker og 12 sociale botilbud for mennesker med særlige behov.

Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt