personale

personalesammensætning

Plejegruppen består af sygeplejersker, fysioterapeut, pædagoger, sosu-assistenter, sygehjælpere og sosu-hjælpere.
I huset findes også: rengøringspersonale, omsorgsmedarbejdere, og ernæringsassistenter.
Der er endvidere tilknyttet faste vikarer, der dækker i ferieperioderne.

værdibaseret ledelse

Louise Maries ledelse arbejder ud fra den værdibaseret tilgang. Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme. Ledelsen på Louise Mariehjemmet er repræsenteret af Forstander og sygeplejefagligleder. Ledelsen arbejder tæt samarbejde med teamlederne. Dette understøtter og sikre gode arbejdsgange med høj faglighed omkring kerneopgaven.

du kan kontakte os direkte her:

Forstander
38 26 21 31

Sygeplejefagligleder

38262134

Administrationen
38 26 21 30

Plejeteamet i stuen
38 26 21 10

Plejeteamet 1.sal
38 26 21 14

Plejeteamet 2.sal
38 26 21 18

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt