praktiske oplysninger

Indflytning

Det er vigtigt at beboeren bliver involveret i egen indflytning, da dette har stor betydning for beboerens trivsel i sin nye bolig.
Så vidt det overhoved er muligt er det beboerens behov og ønsker som skal styre valget af boligens indretning.
Kontoret er åbent alle hverdage mellem kl. 9-13. Kontoret varetager beboerreguleringen hver måned, og har du spørgsmål til denne er du velkommen.
Ved JA TAK, til boligen, skrives der en serviceaftale. Her vil der være en række ydelser der kan tilmeldes.

 

Vaskeordning

Tilmeldes man vaskeordning af sit private tøj, så hentes tøjet 1 x ugentlig af Berendsen, med levering ugen efter. Betalingen af dette trækkes via huslejeopkrævningen.
Tilmeldes linned ordning (sengetøj, og håndklæder), skiftes dette af personalet efter behov. Denne ordning varetages også af Berendsen. Opkrævning trækkes via huslejeopkrævningen.
Begge ydelser kan til hver en tid tilmeldes, eller afmeldes. Dette skal dog ske inden d. 20. i indeværende måned.
Vaskeriet vasker beboer tøj som er vaskbart ved 40 º – 60º. Ved særlig rens, og uldtøj skal der tilmeldes særlig ordning med Berendsen. Denne udgift vil være ekstra, og afregning varetages af beboer selv.

 

Køkkenets tilbud

I Produktionskøkkenet i kælderen laves hjemmelavet mad af friske råvarer og beboerne har mulighed for at komme med ønsker til menuen. Køkkenet kan også fremstille diætmad efter behov og ønsker.
Vores mål er at lave så varieret mad som muligt, at flest mulige bliver tilfredse med køkkenets tilbud.
Køkkenet producerer, leverer og serverer al maden i samarbejde med plejepersonalet. Alle mælkeprodukter er økologiske, og på sigt skal alle madvarer være økologiske.
Beboerne har medindflydelse på menuens sammensætning. Hver måned afholdes ”madmøde”. Her deltager køkkenet, personalet og beboerne fra etagen.
Beboerne bestemmer selv deres fødselsdagsmenu, ud fra årstidernes menuforslag. Der kan endvidere bestilles fødselsdagskage.

 

Til og afbestilling af mad

Beboer skal afbestille mad dagen før, hvis beløbet skal trækkes tilbage. Pårørende bedes bestille 3 dage før de ønsker at spise med. Afbestilling skal ske på blanketten der hænger på tavlen ved elevator. Blanketten afleveres til personalet på etagen, eller lægges i teamkontoret.

 

Rengøring

Der bliver gjort rent i beboerlejlighederne efter behov, dog min. hver 14. dag.
Der skal ikke betales for rengøring, men der skal betales for rengøringsartiklerne som Louise Mariehjemmet sørger for. Da det er påbudt at bruge miljøvenlige rengøringsmidler, er dette obligatorisk i serviceaftalen.

Sikkerhed (stearinlys & rygning)
I henhold til brandregler, må der kun tændes stearinlys i boligen, når der er pårørende eller personale tilstede. Rygning i boligen er tilladt hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ryges der i boligen, opkræves et gebyr hver måned, for leje af luftrensermaskine. Der må ikke ryges på fællesarealerne i huset.

 

Nøglebrikker

Der er på Louise Mariehjemmet installeret elektronisk nøglebrik system.
Til hver bolig hører 2 stk. nøglebrikker, ønsker man flere kan disse bestilles på kontoret efter aftale, dog udleveres disse kun med beboers samtykke.
Der betales depositum for ekstra brikker 135,-kr. stk.
Bortkomne brikker koster 135,-kr.

 

Fodpleje

Fodterapeuten kommer på almindeligvis hver mandag.
Fodpleje aftales med plejepersonalet.
Overstiger beboerens likvide formue kr. 25.000, vil der normalt ikke kunne ydes tilskud til fodpleje.
Hvis beboeren optages i tilskudsordningen, vil kommunen sørge for det fornødne i samarbejde med personalet. Udgiften trækkes fra den månedlige faktura.

 

Frisør

Frisøren kommer på Louise Mariehjemmet 2 gange om ugen. Anvendes husets frisør trækkes udgiften fra den månedlige faktura.

 

Fysioterapi

Louise Mariehjemmet tilbyder gratis vedligeholdende træning ved en fysioterapeut.
Fysioterapeuterne kommer i huset 2 gange om ugen.
Der tilbydes også særlig træning, ved lægeordineret behandling. Dette kaldes vederlagsfri ordning.
Vi har 1 x ugentlig fælles gymnastik. Her handler det ofte om at have det sjovt mens man træner. Personalet varetager denne træning.

 

Hjælpemidler

Hjælpemidler har beboerne som regel med fra hjemkommunen.
Louise Mariehjemmet stiller almindelige hjælpemidler til rådighed som lift, seng, standardkørestol m.m.
Personale bedes kontaktet inden beboer eller pårørende bestiller hjælpemidler via privat leverandør. Vi samarbejder med ergoterapeuter og fysioterapeuter omkring hjælpemidler.
Huset hjælpemiddelansvarlig sørger for ansøgning i samarbejde med disse.

 

Læge + lægekontakt.

På Louise Mariehjemmet har vi vores egen huslæge. Det er muligt at vælge huslægen ved indflytning.
Det er beboerens eget valg hvilken læge man ønsker.
Lægevalg foregår efter almindelige regler.
Beboerens selvbestemmelsesret respekteres altid.

 

Præst

Louise Mariehjemmet hører til Bellahøj Kirke.
Provsten hedder Johanne Haastrup og har telefonnummer: 29 93 49 31.
Der afholdes gudstjeneste 1. gang om måneden i Bellahøj kirke. Husets bus tilbyder kørsel.

 

Tandlæge/tandtekniker

Omsorgstandplejen koster kr. 415 kr. årligt, og omfatter regelmæssig undersøgelse, forebyggelse og nødvendig behandling.
Omsorgstandplejen kommer til Louise Mariehjemmet efter behov. Der kan være behov for at kunne komme til deres klinik. Hvis der er behov for dette, bestilles der kørsel. Dette er gratis. Som oftest er det pårørende der medfølger tandlæge besøg, men der kan også være tilfælde hvor personalet skal med. Fx hvis der er behov for at anvende lift ift. forflytning.

 

Pensionsudbetaling

Alle pensionister som bor på plejehjem, får deres pension udbetalt og skal derfor betale for de serviceydelser som plejehjemmet leverer.
Det drejer sig om de obligatoriske ydelser som husleje, varme, og el som er indtægtsbestemt og bliver beregnet efter værelsesstørrelse og skattepligtig indkomst.
Derudover betales for en servicepakke som indeholder rengøringsartikler, vask af tøj, leje af linned, toilet- og hudpleje artikler, vinduespudsning og evt. forsikring, samt forplejning.

 

Serviceaftale

Hvilke ydelser den enkelte beboer har brug for, træffes der aftale om i samarbejde med beboeren, de pårørende og personalet ved indflytning. Alle ydelser betales forud. Modregning for ydelser der ikke er modtaget, vil reguleres den efterfølgende måned.
Aftaler (ikke de obligatoriske) kan ændres fra måned til måned.

 

Bank

De kan frit vælge bankforbindelse.
Louise Mariehjemmets bank er Danske Bank.
Louise Mariehjemmet varetager ingen økonomiske forhold for beboerne. Det er de pårørende, eller økonomisk værge der sørger for dette.

 

Licens

De kan have eget fjernsyn og radio med, og skal selv betale licens. De kan søge om nedsættelse, eller fritagelse for radio- og TV-licens.

 

TV-pakker

Man vælger selv hvilken TV pakke man ønsker, dette leveres af YOUSEE, TDC. Der betales en gang månedligt et a’ conto antennebidrag. Dette dækker udgiften til grundpakken og kan ikke vælges fra.

 

Telefon & PC-adgang

I alle boliger er der telefonstik. Telefonen flyttes eller oprettes på sædvanlig måde og for beboerens regning. Man står selv for oprettelse af telefon, samt evt. ønske om Internet adgang.
Post og aviser omdeles dagligt til boligerne. Man kan vælge at få posten lagt i ”postkasse” i sikringsskabet over køleskabet. Breve fra Læge/hospital åbnes af personalet sammen med beboeren.

 

Vinduespudsning

Louise Mariehjemmet har tilknyttet en vinduespudser, der kommer 4 gange om året.
Udgifter til rengøring af fællesområdernes vinduer fordeles ligeligt mellem hver bolig. Denne
ydelse er obligatorisk og kan ikke vælges fra.

 

Indboforsikring til beboere

Vi anbefaler at man bibeholder sin indboforsikring.
Den forsikring der tilbydes på Louise Mariehjemmet, dækker følgende:
I forbindelse med ind og fraflytning dækkes beskadigelse af indbo med indtil 2680 kr. (2006).
Hærværk er omfattet af policen, hvis hærværket ikke er begået af en sikret person, en sikret persons gæst (er) eller institutionens personale.
Erstatningen efter simpelt tyveri kan ikke overstige 11340 kr.
1134 kr. for rede penge og penge repræsentative mm.
3608 kr. for genstande af guld eller sølv mm samt smykker
Ansvarsforsikring er ikke omfattet af denne forsikringssum, da beboerne vil være dækket under Louise Mariehjemmets erhvervsforsikring.

 

Der ansøges om Boligsikring

Ansøgning om boligtilskud, sker via udbetaling Danmark.
For en alm. folkepensionist udgør tilskuddet ca. 5000. kr.
Denne takst er en cirkapris uden pensioner, formue etc.  Med tilskud ender huslejen på ca. 3400 kr. Dertil betales for de ydelser der er tilvalgt (mad, vask ect)
Der kan ansøges om lån til indskuddet. Dette gøres via borgerservice.

 

Værdigenstande

Med hensyn til værdipapirer, værdifuldt porcelæn og smykker henvises til sædvanlig bankforbindelse, hvor der evt. kan lejes en boks.
Vi anbefaler ikke at der medbringes indbo af høj værdi, hvis dette ikke er aflåst.
Det er ikke nødvendigt at have kontanter på sig, da alle udgifter afregnes via huslejeopkrævningen.

 

Maden

Alle måltider kan købes på plejehjemmet, men de er velkommen til at sørge for egen forplejning, både helt eller delvist. Hvis dette vælges, sørger man selv for indkøb, og tilberedning.
Drikkevarer til måltiderne samt forfriskning mellem måltiderne (juice, saft, m.m.) kan købes samlet for en måned ad gangen. Øl/vand, og vin er ikke medregnet.
Den del af forplejningen de ønsker at deltage i, bestilles og betales forud. Afbestilling af mad skal senest ske dagen før. Pårørende som ønsker at spise på Louise Mariehjemmet bedes om at bestille maden 3 dage forinden.
Læge ordinerede diæter har samme pris som almindelig kost.

 

Gardiner

Man skal selv medbringe gardiner og stænger til deres bolig. Louise Mariehjemmet giver mulighed for at leje gardiner til boligen for 150,- kr. om måneden.

 

Dyne og pude

Man skal selv medbringe dyne og pude. Dette skal kunne vaskes i alm. Vaskemaskine på 40-60 grader. Ved behov skal medbringes 2 dyner, samt 2 puder. Der skal også medbringes badeforhæng til brusekabinen, dette i standardmål.

 

Linned / håndklæder

Vi lejer sengelinned og håndklæder fra Berendsen. Hvis dette ønskes vælges det i serviceaftalen. Ønskes denne ordning ikke, skal pårørende sørge for linned og håndklæder er tilgængeligt.

 

Personligt tøj

Beboer skal selv købe tøj og sko.
Vasketøjsordning tilbydes via serviceaftalen, her stilles vasketøjspose til rådighed.
Der skal ikke sættes navn i tøjet.
Vaskes tøjet af pårørende, beder vi om at der stilles vasketøjskurv i boligen.
Rensning af tøj skal de selv sørge for.
Der er jævnligt tøjsalg i aktiviteten.

 

Toiletartikler og Sygeplejeartikler

Toiletartikler omfatter sæbe, shampoo, fugtighedscreme, tandpasta, neglebørste, neglerenser, neglefil, kam, toiletpapir, vaskeklude m.m.
Sygeplejeartikler, såsom kateter poser, katetre, sprøjter, forbindinger, bleer og lign.
Disse ydelser er obligatoriske og kan ikke vælges fra på serviceaftalen.

 

Sygesikring

Beboeren har sit eget sygesikringsbevis, og hvis man er medlem af sygeforsikringen Danmark, tilråder at opretholde denne forsikring.

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt