samarbejde med beboere

Sidebar

Det vigtigste, for at få et fungerende samarbejde, er altid at være lyttende til beboernes ønsker og idéer. Når vi formår at fange idéerne i den spæde start, har vi mulighed for at udvikles og trives i fællesskab. Det er Louise Mariehjemmets ønske, at beboernes ønsker om indhold i hverdagen skal tilgodeses.

Vi vægter samarbejdet med de pårørende højt, og i fællesskab højner vi livskvaliteten hos den enkelte.

Vi holder beboermøder hver måned, hvor stort og småt er på dagordenen. Alle er velkommen at deltage. Det er ofte på disse møder at maden diskuteres, hvilke aktiviteter beboernes ønsker sig, hvilke tiltag beboerne kunne tænke sig der blev lavet. Forstander deltager på møderne, sammen med en repræsentant fra hvert plejeteam. På denne måde er alle informeret omkring ønsker og igangsatte projekter.

Hvert team afholder også beboermøder en gang hver måned. Her planlægges ud fra beboernes ønsker om hverdagens indhold. Køkkenet deltager også på mødet, så beboerne også har indflydelse på den næste måned menuplan.

Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt