samarbejde med pårørende

Sidebar

Vi vægter samarbejdet med de pårørende højt, og i fællesskab højner vi livskvaliteten hos den enkelte beboer.

Vi arbejder med kontaktpersonsordning, der betyder at beboeren på Louise Marie har en fast kontaktperson som har et særligt ansvar.
Kontaktpersonen har til opgave at hjælpe beboeren så hverdagen er god, tryg og indholdsrig.
Det vil altid være kontaktpersonen som beboeren og de pårørende kender bedst.

Vi holder beboermøder hver måned, hvor stort og småt er på dagsordenen. Her er pårørende også altid velkommen.
Vi holder festlige sammenkomster, foredrag, tager på ture, og her er det også muligt at deltage som pårørende hvis man kan. Udover at det er hyggeligt, så er det også dejligt med lidt ekstra hjælp når vi skal noget særligt.

Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt