værdigrundlag

louise mariehjemmet arbejder med mennesket i centrum

Livskvalitet og selvbestemmelse er omdrejningspunktet for arbejdet på Louise Mariehjemmet.
For os, handler det om at se det hele menneske.
Vi mener at trivsel og glæde kommer, når man respekterer og lytter på det der er vigtigt for den enkelte.

Man har altid drømme, og ønsker for sig selv, og det liv man gerne vil leve til det slutter.
Dette arbejde handler om at lytte, og respektere disse ønsker.
Vi har fokus på det man kan, og gerne vil, og derfra er det vores fineste opgave at skabe trivsel og livskvalitet for den enkelte.

Selvbestemmelse

Selvbestemmelse og magt i eget liv er en menneskeret, og sådan er det også når man flytter på plejehjem. At opretholde sine værdier, interesser, rutiner, er vigtige elementer for trivsel. Personalet på Louise Mariehjemmet arbejder ud fra dette menneskesyn.

respekt

Respekt betyder at man er lydhør og tildeler et menneske opmærksomhed – at man ser dem i deres egen ret. Det er en måde at respondere på andre og at udtrykke at andre har værdi. Der er mange måder at udøve respekt på fx:

  1. ved at holde distance, ved at hjælpe, ved at rose, ved at adlyde, ved at være ærlig, ved at sætte grænser
  2. ved at udvise omsorg osv. Det kommer an på mennesket, på relationen og på situationen.

Det er vigtigt at medarbejderne har forståelse for, at beboerne har brug for mere rummelige, overbærende og støttende forhold, end mange andre mennesker.

relationer

På Louise Mariehjemmet er relationen imellem medarbejder og beboer ligeværdigt, og man respekterer hinanden. Dette gælder også personalet imellem.
Den gode professionelle relation indebærer derfor at de ansatte har egenskaber som nærvær, empati, involvering og personlig integritet, men også viden, overblik og distance. Man ved godt at det er vigtigt at kunne være motiverende, og vejledende i samtaler, hvor det er svært for beboeren at skulle tage stilling.
Når en medarbejder har en personlig samtale med en beboer, er det ikke fordi de er veninder, men fordi medarbejderen er der for at hjælpe.

Relationer til beboerens netværk er også vigtig for den samlede kvalitet. Personalet er opmærksom på de tætte relationer beboeren har, og forsøger at være bindeled mellem disse. Som menneske har man behov for at være fortrolig med nogen. Dette er ikke altid hverken sønnen, eller datteren der er behov for, men en gammel veninde/ ven man kan betro sig til. Vi spørger altid om beboeren vil have en samtale om sit liv, og derigennem fortælle hvad, og hvem der er vigtig. Vi er meget bevist om relationen mellem beboer og deres pårørende.

tillid

For at skabe de bedste rammer for den enkelte, er det vigtigt at skabe tillid. Tillid til hinanden gælder både forholdet mellem pleje og beboer, men også tillid mellem medarbejderne er en vigtig forudsætning for kvaliteten af pleje og omsorg.
Vi ser at kvaliteten af pleje og omsorg højnes, når personalet anvender beboer journalen, som det arbejdsredskab, der sikre kontinuitet i komplekse pleje opgaver. Personalets dokumentation i borger journalen, er metoden, hvor på der handles målrettet omkring sygepleje. Vi ser også, at sygepleje kvaliteten højnes, når pleje teamene på tværs af vagter, reflekterer og følger op på hinandens observationer. At have tillid til at kollegaer altid gør deres bedste, skaber rum for tryghed og arbejdsglæde. Når der er arbejdsglæde, er der fokus, og engagement. Beboeren skal altid give sit samtykke omkring de handleplaner der oprettes.

tværfaglighed

Vi mener, at forskellighed i medarbejdergruppen udgør en styrke. På Louise Mariehjemmet arbejder faggrupperne sammen på lige fod. Det skaber nuancer, og forskellige indgangsvinkler i hverdagens udfordringer, når man sætter alles perspektiver i spil og fokus. Vi mener, at det udgør en styrke, at vi er forskellige. Det er med til at udvikle os til mere rummelige mennesker. Forskellighed er derfor en vigtig faktor for udvikling. Når teamet byder ind med deres viden og indsigt, opnår vi den kvalitet i sygepleje og omsorg, som vi mener er vigtigt for både beboere og deres pårørende. Vi ønsker, at være gode samarbejdspartnere med alle vores interessenter. Vi ønsker, at kunne bidrage som et godt eksempel på det gode liv på plejehjem

Sidebar
Sidebar
38 60 55 00 Find hjem

Kontakt